Home > Pravidla provozování LDS

Pravidla provozování LDS

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PPLDS) byla vytvořena v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. Jsou schvalována Energetickým regulačním úřadem a navazují na Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS).

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy:

  • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k LDS
  • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
  • stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou

PPLDS – aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v srpnu 2018)

PPLDS – aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace v srpnu 2018)