Home > Základní informace

Základní informace

ELPRO-DELICIA, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. je provozovatelem lokálních distribučních soustav ve vymezených územích. Společnost působí na vymezeném území Středočeského a Libereckého kraje. Hlavním úkolem společnosti je distribuce elektřiny fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny všem odběratelům připojeným v lokálních distribučních soustavách.